Prednosti technológie:

Prednosti čistenia suchým ľadom spočívajú vo vlastnostiach použitého abrazíva. Vyhody otryskavania suchym ladom

Vyhody otrieskavania ladomŽiadny odpad

Bez odpadovy sposob cistenia - Otrieskavanie ladomSuchý ľad počas čistenia sublimuje na plyn a z toho dôvodu nevzniká sekundárny odpad. Redukuje sa tým náročnosť dodatočného čistenia a odstraňovania abrazív.

Vyhody otrieskavania ladomSuchý proces

Stroje a zariadenia sú okamžite po očistení schopné prevádzky.

Vyhody otrieskavania ladomNeabrazívny proces

Otrieskavanie ladom.Suchý ľad je dokonalé abrazívum aj z pohľadu tvrdosti. Tá postačuje na odstránenie nečistôt pričom nepoškodzuje čistený povrch.Suchý ľad je neporovnateľne jemnejší k čistenému povrchu a nespôsobuje narušenie ako pri otryskávaní pieskom, struskou či kovom.

Vyhody otrieskavania ladomElektricky nevodivý

Možnosť čistenia ľadom elektrických zariadení.

Vyhody otrieskavania ladomEkologický

Cistenie suchym ladom - ekologicky sposobPočas čistenia suchým ľadom nedochádza k únikom chemikálií, rozpúšťadiel či olejov. Technológia je vhodná na čistenie v potravinárkom priemysle a je plne ekologická a šetrná k životnému prostrediu.

Vyhody otrieskavania ladomEfektívnosľ,rýchlosť a dostupnosť

Čistenie suchým ľadom možno vykonávať priamo vo výrobných priestoroch, často bez nutnosti demontáže strojov a zariadení. Bežná údržba sa výrazne skracuje, odstránia sa prestoje spôsobené znečistením filtrov, senzorov či iných pracovných povrchov. Znižujú sa náklady pri obstarávaní , skladovaní a likvidácii drahých a často aj škodlivých chemikálií. V neposlednom rade sa zvyšuje ochrana zdravia zamestnancov a životného prostredia.Efektivny sposob cistenia