Ako čistenie suchým ľadom funguje?

Základnom čistenia je využitie troch hlavných faktorov:

  • kinetickej energie
  • termálneho šoku
  • sublimácie

Kinetickú energiu zabezpečuje stlačený vzduch pričom rýchlosť unášaných peletiek (suchého ľadu) pred dopadom na čistiacu plochu môže presahovať  rýchlosť zvuku. Vrstva nečistôt po dopade peletiek s teplotou -79 oC dostáva termálny šok. Po preniknutí peletky k čistiacemu povrchu nastáva sublimácia peletky.  Je vyvolaná zmenou skupenstva peletky z tuhého skupenstva na plynné. Môžeme to prirovnať  k malej explózii, pri ktorej sa objem CO2 peletky rozpína až 800 krát. Sily pri sublimácii pôsobia smerom od čisteného povrchu a tak dokonale odstraňujú znečistenie bez poškodenia čistiaceho povrchu. Spojením  týchto síl a ich správnou reguláciou dokážeme dosiahnuť tie najlepšie výsledky. Schema otyskavania ladom

Metóda čištenia Sekundárny odpad Elektricky vodivý proces Abrazivný proces Toxický proces Účinnost
Čistenie suchým ľadom Nie Nie Nie Nie     Dobrá
Tryskanie pieskom Ano Ne Ano * Dobrá
Tryskanie sodou Ano Nie Ano * Dobrá
Čistenie vodou Ano Ano Nie * Dobrá
Rozpúštadla /chemikálie Ano Nie Ano Obmedzená
Elektrické náradie Nie Ano Obmedzená
Ručné náradie Nie Ano Obmedzená

* Pri kontakte s odstraňovaným materiálom sa tradičné materiály používané k tryskániu kontaminujú, pokial sa používajú k odstraňovániu nebezpečných látok. Použité abrazívum je následne tiež klasifikované ako toxický odpad, ktorý je potrebné bezpečně zlikvidovať.